Càpsules Intel·ligència artificial IDEAI-UPC

Últim capítol

Descobriu la Intel·ligència Artificial de la ma d’ IDEAI-UPC

Emissió: Diari

Cap. 4 Explainable Artificial Intelligence

Cap. 3 Quin impacte tindrà la IA en la nostra vida quotidiana?

Cap. 2 Biaix de gènere i la Intel·ligència Artificial . Quins són els reptes?

Cap. 1 Biometria