Fem Història

Últim capítol

Grans investigadors mèdics catalans, molts d’ells, oblidats explicats per Marc Pons. Arnau Vilanova, Doctor Duran i Jordà o Doctor Trueta

Contingut i Presentació: Marc Pons.
Edició i Producció: Carles Pons.
Direcció: Fem Història.

Emissió: Divendres

Cap. 17 La Fadulla

Cap. 16 Les bruixes de Terrassa

Cap. 15 Roc Pifarré

Cap. 14 Jordi Folch i Pi

Cap. 13 Frederic Duran i Jordà

Cap. 12 Josep Trueta

Cap. 11 J. Antoni Grifols

Cap. 10 Ignasi Barraquer

Cap . 9 Rudolph Matas

Més capítols

Cap. 8 Carles Finlay

Cap. 7 Dr. Ferran

Cap. 6 Francesc Romero

Cap. 5 Tomàs Carrera

Cap. 4 Cresques Abiatar

Cap. 3 Joan Gilabert Jofré

Cap. 2 Sixtus Fort

Cap. 1 Aranu de Vilanova