GameSound

Càpsules sobre les ponències que se'n van duu a terme el passat mes d'agost a les jornades GameSound 2020.

Últim capítol

La base d’aquest programa; la música aplicada als videojocs.
Cada divendres emetrem càpsula sobre les ponències que se’n van duu a terme el passat mes d’agost a les jornades GameSound 2020.

Emissió: DIVENDRES

Cap. 9 Toa Dunn

Cap. 8 Directo D2

Cap. 7 Ilaria Sartori

Cap. 6 Carlos Romero i Enocguitar

Cap. 5 Esteve Sayler

Cap. 4 Alba Montoya

Cap. 3 Eulàlia Febrer

Cap. 2 Akira Yamaoka

Cap. 1 Presentació GameSound

Més capítols