« Torna als capítols

Premis FemTech - Premis Fem Tech . Sischain, una Blockchain de Sororidad

Sischain, una Blockchain de Sororidad. Premi Femtech a l\'equitat de gènere al sector TIC categoria C
Comparteix